Prawo – Praktyki

Prawo - Praktyki

Zrób praktyki prawnicze w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu prawa swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)
• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji
• zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentacji prawniczej w organizacji
• zapoznanie się z przepisami regulującymi działanie organizacji oraz ich praktycznym wykorzystaniem
• nabycie umiejętności praktycznego przygotowywania dokumentacji, pism urzędowych dla organizacji
• nabycie umiejętności analizowania przepisów prawnych w praktyce
• wsparcie organizacji w załatwianiu spraw w sądach i urzędach
• analiza spraw prawnych prowadzonych przez organizację
• analiza stanowiska orzecznictwa i doktryny pod kątem spraw prawnych prowadzonych przez organizację
• wyszukiwanie dotacji na organizacji oraz analiza wymogów formalnych, które musi spełnić
• wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu prawa

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: prawo oraz pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu prawa

Brak możliwości komentowania.