Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się:


-

Działania i inicjatywy wspierające rozwój innowacyjności.

-

Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych.

Promocja


-

Zachęcanie do rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

-

Promowanie młodych artystów, wspieranie kuratorów i krytyków sztuki.

-

Popularyzacja polskiej kultury i sztuki za granicą.

Wsparcie


-

Integrowanie środowisk twórczych.

-

Wspieranie projektów proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska.

-

Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Rozwój


-

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

-

Działania na rzecz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

-

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pomoc


-

Pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych.

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych.

Aktualności

Ogłoszenie dla Kreatywnych
Ogłoszenie dla Kreatywnych
Uważasz że jesteś wyjątkowy? Posiadasz umiejętności które chcesz pokazać światu? Dotychczas nikt nie dał Ci na to szansy? Naszą ideą jest pomoc ludziom w zdobyciu doświadczenia, samorealizacji, rozwinięciu umiejętności i zdobyciu kontaktów w branży. Jako ...
Czytaj Dalej
Odznaczenie - Sprawiedliwy wśród Ukraińców.
Odznaczenie – Sprawiedliwy wśród Ukraińców.
Fundacja na Recz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Fundacja Pro Publico Bono RP zainspirowane wspólną historią, doświadczeniami i dorobkiem narodów polskiego i ukraińskiego, stworzyły projekt, którego rezultatem jest powołanie Odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców. Celem ...
Czytaj Dalej
Kontynuacja projektu „Głos Wschodu” – Ogólne założenia pokazanie Wschodu - Zachodowi
Kontynuacja projektu „Głos Wschodu” – Ogólne założenia pokazanie Wschodu – Zachodowi
Kontynuacja projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju" Głos Młodych" - jest Projekt „Głos Wschodu” oraz towarzyszący mu portal o takiej samej nazwie "Głos Wschodu", http://gloswschodu.pl - który ma na celu zacieśnienie współpracy z państwami ...
Czytaj Dalej

Zobacz wszystkie

Projekty

Powstanie serwisu aukcyjnego
Powstanie serwisu aukcyjnego
W ramach praktyk studenckich oraz zlecona zespołowa praca dyplomowa powstała w 2019 roku duża platforma sprzedażowa wraz z aukcjami i ...
Czytaj Dalej
„Głos Wschodu”
„Głos Wschodu”
„Głos Wschodu” to nazwa najnowszego projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju " Głos Młodych" oraz towarzyszący mu portal internetowy ...
Czytaj Dalej
Powstał nowy portal e-magnes.pl
Powstał nowy portal e-magnes.pl
Powstał nowy portal www.e-magnes.pl , którego zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie ...
Czytaj Dalej

Zobacz wszystkie
Praktyki uczelniane i nie tylko.. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania. Zdobycie doświadczenia będącego przepustka do przyszłej kariery i osiągniecia zaplanowanych celów.
Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk. Wystawiamy stosowne dokumenty . Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Nasze ostatnie dokonania w liczbach!

Zrealizowaliśmy 2517 praktyk
w tym1128 praktyk uczelnianych
Współpracujemy z 70 osobami

Z zakresu dziennikarstwa, redakcji, tłumaczeń, moderowania, programowania -różne technologie, reklamy, social mediów, administracji systemów serwerowych, fotografii, ogólnie rozumianej grafiki , HR-u, administracji.

Pomóż nam promować talenty !

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@fundacjaglosmlodych.org