Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się:


-

Działania i inicjatywy wspierające rozwój innowacyjności.

-

Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych.

Promocja


-

Zachęcanie do rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji.

-

Promowanie młodych artystów, wspieranie kuratorów i krytyków sztuki.

-

Popularyzacja polskiej kultury i sztuki za granicą.

Wsparcie


-

Integrowanie środowisk twórczych.

-

Wspieranie projektów proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska.

-

Wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.

Rozwój


-

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

-

Działania na rzecz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

-

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pomoc


-

Pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych.

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych.

Aktualności

Projekty

Projekty
Zobacz wszystkie
Praktyki uczelniane i nie tylko.. Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania. Zdobycie doświadczenia będącego przepustka do przyszłej kariery i osiągniecia zaplanowanych celów.
Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk. Wystawiamy stosowne dokumenty . Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Nasze ostatnie dokonania w liczbach!

Zrealizowaliśmy 1997 praktyk
w tym608 praktyk uczelnianych
Współpracujemy z 120 osobami

Z zakresu dziennikarstwa, redakcji, tłumaczeń, moderowania, programowania -różne technologie, reklamy, social mediów, administracji systemów serwerowych, fotografii, ogólnie rozumianej grafiki , HR-u, administracji.

Pomóż nam promować talenty !

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@fundacjaglosmlodych.org