Praktyki

Praktyki uczelniane i pozauczelniane

Praktyki uczelniane i nie tylko…

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania.

Pomagamy zdobyć doświadczenie będące przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk.

Wystawiamy stosowne dokumenty.

Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Oferty Praktyk

Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w
środkach masowego przekazu. Podstawowym zajęciem dziennikarza jest dostarczanie odbiorcy wartościowych
informacji, najczęściej dotyczących bieżących wydarzeń.

Więcej

Tłumacz zajmuje się przekładem wypowiedzi lub tekstu pisanego z języka źródłowego na język
docelowy wykorzystując znajomość co najmniej dwóch języków.

Więcej

Copywriter zajmuje się głównie pisaniem różnego typu tekstów, artykułów i opisów produktów na
strony internetowe. Do jego zadań należy również tworzenie kreatywnej strony reklamy,
wymyślanie chwytliwych haseł i sloganów.

Więcej

SEO copywriter zajmuje się opracowywaniem tekstów na potrzeby działań SEO, które są
związane z pozycjonowaniem. Osoba na tym stanowisku tworzy wartościowy tekst, ale dba też o
jego optymalizację

Więcej

Informatyk to osoba, która zajmuje się tworzeniem przekształcaniem i przekazywaniem danych za
pomocą programów komputerowych.

Więcej

Programista – osoba zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania np. programów
zarządzających bazami danych, programów aplikacyjnych (np. edytory), systemowych,
narzędziowych.

Więcej

Grafik zajmuje się tworzeniem zajmują się tworzeniem różnych projektów graficznych przy użyciu
dedykowanych do tego programów komputerowych np. Adobe Photoshop czy Corel Draw.

Więcej

Specjalista ds. HR zajmuje się planowaniem ścieżki kariery pracowników firmy,
organizowaniem szkoleń, mających rozszerzyć ich kompetencje, a także pozyskiwaniem nowych
pracowników.

Więcej

Redaktor to osoba dokonująca redakcji tekstu (książki, artykułów w czasopismach, encyklopediach
i na stronach WWW, jak również w programach radiowych i telewizyjnych). Często ma znaczny
wpływ na ostateczną postać publikacji – a czasami decyduje też o tym, czy daną publikację
odrzucić, czy przyjąć do druku.

Więcej

Specjalista ds. social media to stanowisko z branży digital marketingu, które mogą objąć osoby z
dużym doświadczeniem w zarządzaniu kanałami społecznościowymi marek.

Więcej

Marketing internetowy to wszelkie działania mające na celu opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji oraz przedstawienie w korzystny sposób marki przy wykorzystaniu internetu.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu europeistyki lub prawa europejskiego w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu księgowości w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki prawnicze w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu administracji w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu marketingu politycznego w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu stosunków międzynarodowych w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu wschodoznawstwa w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Zrób praktyki z zakresu zarządzania / zarządzania w  biznesie w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Więcej

Brak możliwości komentowania