Praktyki

Praktyki uczelniane i pozauczelniane

Praktyki uczelniane i nie tylko…

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania.

Pomagamy zdobyć doświadczenie będące przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk.

Wystawiamy stosowne dokumenty.

Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Oferty Praktyk

Brak możliwości komentowania.