„Głos Wschodu”

„Głos Wschodu” to nazwa najnowszego projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ” Głos Młodych” oraz towarzyszący mu portal internetowy www.gloswschodu.org, który w chwili obecnej jest ciągle rozbudowywany. Głównym celem przedsięwzięcia jest zacieśnienie współpracy z takimi państwami jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Turkmenistan, Rosja Ukraina, Tadżykistan, Kazachstan, Uzbekistan, Mongolia,…

Czytaj dalej

Powstał nowy portal e-magnes.pl

Powstał nowy portal www.e-magnes.pl , którego zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach. Mówimy tu o polityce, gospodarce i problemach społecznych. Chcemy poruszać tematy trudne, oraz mówić o tym, o czym inni wolą milczeć. Więc jeśli…

Czytaj dalej

Projekt szkoły młodych elit politycznych

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest proces wymiany elit politycznych w Polsce oraz dostępu młodych ludzi do polityki. Na owa problematykę zwraca choćby uwagę dr. Jasiewicz-Betkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Współczesna młodzież nie stroni od zainteresowania polityką, brakuje jej jednak doświadczenia praktycznego. Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga…

Czytaj dalej

Spotkania ze Wschodem

Idea Partnerstwa Wschodniego nie ogranicza się tylko do zacieśniania współpracy na poziomie państwowym. Zawiera w sobie również postulat integracji społeczeństw krajów objętych programem ze społeczeństwami państw unijnych. Zacieśnianie więzi pomiędzy państwami wydaje się być niemożliwe bez wprowadzania oddolnych inicjatyw. Fundacja Głos Młodych chciałaby się czynnie włączyć w budowanie jednego europejskiego…

Czytaj dalej

Spotkania ze wschodem – Ukraina

Ukraińskie Spotkanie ze Wschodem poprowadzą Igor Ksenicz i Ryszard Kupidura. Ukraina i Ukraińcy – wizerunek wśród Polaków. Jaki jest i dlaczego negatywny? Igor Ksenicz – absolwent Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – podinspektor ds. współpracy z państwami…

Czytaj dalej

Praca i kariera

Powstał nowy portal www.e-magnes.pl , którego zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach. Mówimy tu o polityce, gospodarce i problemach społecznych. Chcemy poruszać tematy trudne, oraz mówić o tym, o czym inni wolą milczeć. Więc jeśli…

Czytaj dalej

Powstanie nowego działu e-magnesu.pl Praca i Kariera

Działania portalu i projekty Fundacji- mają też na celu zachęcić firmy do podjęcia społecznej działalności biznesu, która nie jest jeszcze w Polsce popularna, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Portal chce wpłynąć na  krzewienie społecznej działalności biznesu poprzez zaangażowanie przedstawicieli biznesu jako trenerów dla młodych polskich naukowców i przedsiębiorców. Będziemy opisywać, organizować, współorganizować…

Czytaj dalej

Rozbudowa działu studia http://studia.e-magnes.pl/

W dziale studia propagować będziemy:   ideę przedsiębiorczości wśród młodych Polaków, integrację środowiska studentów , młodzieży, przedsiębiorców i tzw. polityków tworzenie reprezentacji środowiska ludzi młodych , jako partnera władz lokalnych i wspólne wypracowywanie stanowiska wobec władz ogólnopolskich nawiązywanie kontaktów z   tymi wszystkimi, którym na Nas zależy, konsultowanie i wspólne podejmowanie…

Czytaj dalej

Najnowszy projekt “Głos Wschodu”

Portal „Głos Wschodu” Portal „Głos Wschodu” jest źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. Będzie  dostarczyć informację o najświeższych wydarzeniach w danych państwach z zakresu polityki, biznesu, turystyce, studiach, nauce i technice, kulturze i sporcie; Polityka, Gospodarka, Społeczeństwo – Naszym zadaniem jest umożliwienie Wam czynnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ideą tego…

Czytaj dalej

Zakończenie projektu szkoły młodych elit politycznych

Realizacja projektu…. Podsumowanie. Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest proces wymiany elit politycznych w Polsce oraz dostępu młodych ludzi do polityki. Współczesna młodzież nie stroni od zainteresowania polityką, brakuje jej jednak doświadczenia praktycznego. Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego.…

Czytaj dalej