PressGlobal.pl -Nowy innowacyjny serwis informacyjny.

Należy podkreślić, że Fundacja nie zrezygnowała z prowadzenia portalu informacyjnego, a wręcz przeciwnie – w wyniku przekazania portalu plportal.pl powstał zupełnie nowy serwis informacyjny o nazwie PressGlobal.pl. Projekt ten został sfinansowany ze środków własnych Fundacji, co świadczy o jej zaangażowaniu i dedykacji w rozwój i promocję wolnego dziennikarstwa, głosu młodych…

Czytaj dalej

Zawieszenie działalności e-magnes

Fundacja Głos Młodych, dokonała w ostatnim czasie istotnych zmian w swojej działalności. Ze względu na koszty – Fundacja zawiesiła działalność portalu e-magnes oraz przekazała nieodpłatnie portal o nazwie i pod domeną- https://plportal.pl/ amerykańskiej spółce Global Press LLC.- Naszemu dotychczasowemu sponsorowi. Współpraca została zakończona

Czytaj dalej

Ogłoszenie dla Kreatywnych

Uważasz że jesteś wyjątkowy? Posiadasz umiejętności które chcesz pokazać światu? Dotychczas nikt nie dał Ci na to szansy?   Naszą ideą jest pomoc ludziom w zdobyciu doświadczenia, samorealizacji, rozwinięciu umiejętności i zdobyciu kontaktów w branży. Jako pierwsi głośno odrzucamy nijakość, rutynę i populizm. Możesz podwyższyć kwalifikacje w dziedzinie: dziennikarstwa, redagowania,…

Czytaj dalej

Odznaczenie – Sprawiedliwy wśród Ukraińców.

Fundacja na Recz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Fundacja Pro Publico Bono RP zainspirowane wspólną historią, doświadczeniami i dorobkiem narodów polskiego i ukraińskiego, stworzyły projekt, którego rezultatem jest powołanie Odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców. Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest uhonorowanie Ukraińców, którzy nieśli pomoc Polakom, narażając przy tym swoje życie…

Czytaj dalej

Kontynuacja projektu „Głos Wschodu” – Ogólne założenia pokazanie Wschodu – Zachodowi

Kontynuacja projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju” Głos Młodych” – jest Projekt „Głos Wschodu” oraz towarzyszący mu portal o takiej samej nazwie „Głos Wschodu”, http://gloswschodu.pl – który ma na celu zacieśnienie współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego ( Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) rozszerzony o inne państwa oraz Rosją…

Czytaj dalej