Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:


-

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

-

Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych

-

Aktywizacja młodzieży, a zwłaszcza społeczności akademickich

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:


-

Zachęcanie do rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji

-

Promowanie młodych artystów, wspieranie kuratorów i krytyków sztuki

-

Popularyzacja polskiej kultury i sztuki za granicą

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:


-

Integrowanie środowisk twórczych

-

Wspieranie projektów proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska

-

Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:


-

Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych

Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się również:


-

Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju – Głos Młodych

WSPARCIE

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się promowaniem i wspieraniem osób uzdolnionych artystycznie oraz naukowo.

POMOC

Ponadto organizacja wspiera edukację dzieci niepełnosprawnych, a także wspiera ośrodki badawczo-rozwojowe.

PROMOCJA

Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Aktualności

AktualnosciwMenu
Zobacz wszystkie

Pomóż nam promować talenty !

Skontaktuj się z nami!