Wśród celów statutowych Fundacji znajdują się:


-

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

-

Popieranie i realizacja wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych

-

Aktywizacja młodzieży, a zwłaszcza społeczności akademickich

Promocja


-

Zachęcanie do rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji

-

Promowanie młodych artystów, wspieranie kuratorów i krytyków sztuki

-

Popularyzacja polskiej kultury i sztuki za granicą

Wsparcie


-

Integrowanie środowisk twórczych

-

Wspieranie projektów proekologicznych oraz propagowanie idei ochrony środowiska

-

Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka

Rozwój


-

Działania na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych

Pomoc


-

Pomoc edukacyjna dla dzieci niewidomych, słabowidzących i niepełnosprawnych.

-

Wyrównywanie szans grup społecznie słabszych lub upośledzonych, w tym mniejszości narodowych, imigrantów, uchodźców, osób niepełnosprawnych

Cele i zadania

Wsparcie

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się wspieraniem osób uzdolnionych.

Więcej

Pomoc

Ponadto fundacja ma na celu pomoc w organizacji kształcenia dzieci niepełnosprawnych oraz promowaniu ośrodków badawczo-rozwojowych.

Więcej

Promocja

Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Więcej

Aktualności

AktualnosciwMenu
Zobacz wszystkie

Pomóż nam promować talenty !

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@fundacjaglosmlodych.org

-->