Artur Bartczak

Ukończyłem studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska z filologią angielską. Obecnie jestem studentem studiów magisterskich (filologia rosyjska) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuję się historią Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza regionami pogranicza. Oprócz tego chętnie poszerzam swoją wiedzę na temat stosunków Polski z jej bliższymi i dalszymi sąsiadami. Lubię uczestniczyć w spotkaniach z obcokrajowcami, gdyż uważam, że wszelkie stereotypy i uprzedzenia wynikają z braku wiedzy, a bezpośredni kontakt daje możliwość zrewidowania własnych poglądów, uczy tolerancji i zrozumienia racji drugiej strony.