Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

1. Organizacja praktyk studenckich z :

·        Uniwersytet Adama Mickiewicza,

·        Uniwersytet Ekonomiczny,

·        Wyższa Szkoła Bankowa,

·        Politechnika Poznańska,

·        Politechnika Wrocławska,

·        Politechnika Łódzka,

·        Uniwersytet Łódzki,

·        Uniwersytet Lubelski,

·        Politechnika Gdańska,

·        Politechnika Rzeszowska,

·        Uniwersytet Jagieloński,

·        Uniwersytet Wrocławski,

 

 

 

Rozpoczęcie gruntownej przebudowy portalu e-magnes.pl.

Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

Będziemy szukać środków na wdrażanie pomysłów i na ich realizację.
Charakter i sposób realizacji zależy wyłącznie od pomysłowości autorów.

Portal e-magnes.pl jest niekomercyjny i jest wydawany dzięki ludziom dobrej woli!
Młodzieżowa witryna internetowa www.e-magnes.pl- to projekt tworzony przez studentów i ludzi młodych. Poprzez Internet chcemy trafić do możliwe jak największej grupy osób, z którymi chcemy utrzymywać stałe relacje. Chcemy, by głos młodych był słyszany.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami rozwiążemy problemy ludzi młodych, odpowiemy na nurtujące pytania. Każdy ma szansę na rozwinięcie i wykazanie swoich umiejętności – kto wyrazi chęć, zdeterminowanie oraz umotywowanie, by się kształcić, nabywać doświadczenia i nowych umiejętności.

Chce podnosić swoje kwalifikacje w dziedzinie:

·        dziennikarstwa

·        redagowania tekstów

·        tworzenie ofert, dokumentacji

·        nadzorowanie

·        Komunikacji interpersonalnej

·        marketingu, zarządzania

·        webmastering-u

·        grafiki

Współpraca z naszym portalem ma charakter wolontariatu bądź praktyk

Ideą przedsięwzięcia – jest stworzenie grupy osób, które poprzez swoje działania oraz dzięki posiadanej wiedzy, zdobędą doświadczenie, będące przepustką do przyszłej kariery i osiągania zaplanowanych celów. Chcemy, by każda młoda osoba mogła wyrazić siebie, przedstawić swoje myśli, niezależne opinie, ekscentryczne zafascynowanie czy też przygniatające zdegustowanie.
Chcemy widzieć to, co niewidoczne, usłyszeć to, co niesłyszalne i głośno mówić o patowych sytuacjach.

Efektem jaki chcemy osiągnąć jest:

 • powstanie nowych grup społeczności
 • budowanie nowego potencjału innowacyjnego opartego na nauce i praktyce
 • współrealizacja projektów badawczo-rozwojowych
 • powszechność wiedzy dotycząca przedsiębiorczości
 • zdobycie wiedzy w specjalistycznych dziedzinach jak: menedżerskim, informatycznym, turystycznym, językowym, ekologicznym.

Poprzez swoją działalność pragniemy podnosić kwalifikacje Polaków jednocześnie prowadząc do zwiększenia rozwoju poszczególnych regionów. Portal popiera, realizuje i upowszechnia wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne.

Propagujemy przedsiębiorczość i działania wspomagające rozwój gospodarczy. Inicjujemy i wspieramy programy rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.

Każdy z nas wie jak bardzo ważny jest rozwój i promocja młodego człowieka.- borykającego się ze znalezieniem odpowiedniej pracy.

Portal e-magnes.pl składa się z działów:

·        polityka / gospodarka / społeczeństwo

·        art.

·        Praca i kariera

·        studia

·        maturzysta

 

 • Dział – polityka / gospodarka / społeczeństwo

Zawiera wiadomości z polityki, gospodarki, społeczeństwa- artykuły, wywiady i felietony tam zamieszczane -maja charyzmatyczny charakter. Chcemy widzieć to, co niewidoczne, usłyszeć to, co niesłyszalne i głośno mówić o patowych sytuacjach.

Na stronie jest miejsce: na głos młodych, debatę polityczną, felietony młodych polityków, postulaty organizacji młodzieżowych, listy otwarte, inicjatywy młodych, happening, protesty, petycje, akcje, kampanie społeczne, apele.

Na stronie można się wypowiedzieć się na tematy: gospodarki a w tym – nowatorskie rozwiązania gospodarcze i oświatowe ,finanse publiczne i alternatywne metody ich wykorzystania i wiele innych tematów tu nie poruszonych.

Każdy może wyrażać opinie na tematy, które go frapują bądź przytłaczają, mając na uwadze, że publikacja nie może naruszać prawa, dobrych obyczajów oraz uczuć osób trzecich.

 • Dział art – Jeśli śpiewasz, rysujesz, malujesz, piszesz lub w inny sposób przejawiasz talent artystyczny i chciałbyś pochwalić się swą twórczością w Internecie, to trafiłeś w dobre miejsce.

Podstawowym zadaniem działu ART na www.e-magnes.pl jest przekazywanie informacji o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin takich jak literatura, teatr, film, architektura, design, sztuka, nowe media, taniec czy muzyka. Codziennie na stronach portalu ukazują się najnowsze informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji oraz premier (zarówno filmowych, jak i teatralnych).

 • Dział studia – Przedstawia tematykę z zakresu studiów.

Można tam będzie znaleźć informacje dotyczącą życia uczelni, organizacji tam działających, działalności kół naukowych, ciekawych wydarzeniach jak i odbywających się tam ciekawych spotkaniach, konferencjach, sympozjach. Zwrócimy uwagę na możliwości edukacyjne, bytowe i finansowe poszczególnych szkół. Będziemy pisać o wypoczynku ,jak się uczyć i o uzależnieniach, modzie i urodzie.

 • Dział maturzysta – Przedstawia tematykę z zakresu od gimnazjum do matury.

Można tam będzie znaleźć informacje dotyczącą życia szkoły, uczniowskich klubów sportowych i ich osiągnięć, działalności kół zainteresowań, ciekawych wydarzeń jak i odbywających się tam ciekawych spotkaniach, inicjatywach, wystawach. Zwrócimy uwagę na możliwości edukacyjne poszczególnych szkół. Będziemy pisać o wypoczynku ,jak się uczyć o uzależnieniach, modzie i urodzie. Chcemy przedstawić działalność oraz osiągnięcia szkół – ponad regionalnie.

Najbardziej rozbudowanym działem jest dział międzynarodowy – studia, praca i kariera.

Strona Praca i Kariera na portalu www.e-magnes.pl – to swoiste kompendium wiedzy na temat warunków życia i pracy w danym Państwie oraz współpracy międzynarodowej. Docelowo znajdzie się tam 67 państw z całego świata.

Praca i kariera / Świat – zawiera liczne szczegóły w takich kwestiach jak poszukiwanie i znalezienie pracy , mieszkania, szkoły.

 Omawiać będziemy szczegółowo sprawy podatkowe, koszty życia, zasady korzystania z ochrony zdrowia, przepisy socjalne, porównywalność kwalifikacji itd. – w wybranym kraju.

 1. Kontynuacja porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych realizowanych z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.
 2. Kontynuacja porozumienia z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43 – porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 3. Nawiązanie współpracy z Fundacja PRO PUBLICO BONO RP – w Poznaniu.

Cele tej fundacji są zbliżone do działalności Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju  „Głos Młodych”

 

Brak możliwości komentowania.