Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

1.Warsztaty filologiczno-dziennikarskie wielojęzyczne –

Ten projekt jest skierowany do osób, które chciałyby w przyszłości pracować jako tłumacze bądź korespondenci polskich mediów za granicą lub zagranicznych mediów w Polsce. To tu właśnie nadarza  się możliwość obycia profesjonalnych praktyk uczelnianych różnych filologii.

2. Warsztaty dziennikarskie on-line połączone ze spotkaniami

Teksty przesyłane do redakcji są publikowane na nowopowstającym portalu e-magnes.pl

Warsztaty /praktyki/ dziennikarskie będą miały ciągły charakter

a efekty ich pracy widoczne będą na portalu e-magnes.pl

Naszym celem jest wyszukanie silnie zmotywowanych osób z całej Polski, które chcą zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Portal e-magnes jest otwarty na nowe inicjatywy. Portal e-magnes jest skierowany dla osób, które nie trzymają się schematów. Podejmowanie nowych wyzwań jest jedną z naszych zalet. na wszystkich  którzy nie akceptują niezmiennych, ściśle określonych schematów. Młodzież uczestnicząca w  programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty.

3. Współpraca Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

4. Współpraca Fundacji na rzecz promocji i rozwoju „Głos Młodych” z Wyższą Szkołą Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

5. Organizacja praktyk

Fundacja zorganizowała praktyki w dziedzinie: dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

6. Zainicjowanie powstania Portalu „Głos Wschodu”

Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach. Portal „Głos Wschodu” będzie  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. Trwa opracowywanie celów tego portalu.

7. Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” wykonała w ramach praktyk nieodpłatnie strony internetowe

Praktykanci mogli nabyć praktycznej wiedzy z zakresu; programowania w różnych technologiach, grafiki, copywritingu, marketingu i na innych płaszczyznach.

8. Spotkania ze wschodem – kontynuacja

Idea Partnerstwa Wschodniego nie ogranicza się tylko do zacieśniania współpracy na poziomie państwowym. Zawiera w sobie również postulat integracji społeczeństw krajów objętych programem ze społeczeństwami państw unijnych. Zacieśnianie więzi pomiędzy państwami wydaje się być niemożliwe bez wprowadzania oddolnych inicjatyw. Fundacja Głos Młodych chciałaby się czynnie włączyć w budowanie jednego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

W Polsce mamy do czynienia z dominacją szeroko pojętej kultury Zachodu, a przecież Wschód ma nam równie dużo do zaoferowania. Europa nie kończy się na granicach unijnych. Państwa Europy Wschodniej, a nawet Kaukazu Południowego również powinno się zaliczać do europejskiego kręgu kulturowego. Szereg różnego typu uwarunkowań sprawił, że jest to dla nas w dużej mierze Europa nieznana. Niewiedza bywa częstą przyczyną powstawania obaw i negatywnych stereotypów, a one z pewnością nie ułatwiają integracji. Europa nieznana to także Europa egzotyczna, a więc inna i fascynująca. Właśnie taką Europą chcemy zainteresować nasze społeczeństwo. Poprzez pokazanie specyfiki krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego pragniemy przyczynić się do obalania negatywnych stereotypów i obaw, które utrudniają integrację społeczeństw.

9. Kontynuacja rozbudowy portalu e-magnes.pl

Portal Magnes to jeden z projektów którego wydawcą jest Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Józef Protasewicz. Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

Naszymi partnerami byli  : Opal, Ilbero – szklane zabudowy, IBEROBIO, INSOGLAS, JURICAR, Grambet, Mat-majster, Elekromet, Leroy Merlin, Castorama, Perfexim, Ubezpieczenia – Julia Falkiewicz-Myszka oraz wiele firm tu nie wymienionych, oraz partnerami: Infopraca, Jobexpres.

Brak możliwości komentowania.