Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013

1.Kontynuacja warsztatów filologiczno-dziennikarskich wielojęzycznych –

Ten projekt jest skierowany do osób, które chciałyby w przyszłości pracować jako tłumacze bądź korespondenci polskich mediów za granicą lub zagranicznych mediów w Polsce. To tu właśnie nadarza  się możliwość obycia profesjonalnych praktyk uczelnianych różnych filologii.

2. Warsztaty dziennikarskie on-line połączone ze spotkaniami

Teksty przesyłane do redakcji są publikowane na nowopowstającym portalu e-magnes.pl

Warsztaty /praktyki/ dziennikarskie będą miały ciągły charakter, a efekty ich pracy widoczne będą na portalu e-magnes.pl

Naszym celem jest wyszukanie silnie zmotywowanych osób z całej Polski, które chcą zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Portal e-magnes jest otwarty na nowe inicjatywy. Portal e-magnes jest skierowany dla osób, które nie trzymają się schematów. Podejmowanie nowych wyzwań jest jedną z naszych zalet. na wszystkich  którzy nie akceptują niezmiennych, ściśle określonych schematów. Młodzież uczestnicząca w  programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty.

3. Współpraca Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

4. Współpraca Fundacji na rzecz promocji i rozwoju „Głos Młodych” z Wyższą Szkołą Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych

Fundacja zorganizowała praktyki w dziedzinie: dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

5. Zainicjowanie powstania Portalu „Głos Wschodu”

Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach. Portal „Głos Wschodu” będzie  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. Trwa opracowywanie celów tego portalu. Nadchodzą pomysły możliwości przybliżenia Wschodu , krajom na Zachodzie.

6. Zakończenie projektu szkoły młodych elit politycznych

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest  zainteresowanie młodych ludzi do polityką.

Współczesna młodzież  stroni od zainteresowania polityką, życiem społecznym. Brakuje jej chęci do angażowania się w życie inne niż te które wymaga poświecenia się.  Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego

Naszym celem było stworzenie projektu promującego zdobycie praktycznego doświadczenia w polityce poprzez młodzież.

Największym problemem było znalezienie kilkunastu biur poselskich chcących przyjąć  na staż – choćby za darmo,- naszych przyszłych młodych polityków !

Zawsze warunkiem jaki stawiali politycy – była zgodność przekonań przyszłego polityka z ideologią ugrupowania, które dany polityk reprezentował. Na 275 biur– zgodziło się 104  z czego zatrudniło od razu na umowy 17 uczestników tego programu z chętnych prawie -1497. Projekt należy uznać za udany – z 17 osób, które zaczęły prace w biurze przy pośle w 2012r  -do dziś pracuje 15 osób.

7. Spotkania ze wschodem – kontynuacja

Celem spotkania było zacieśnienie więzi i pogłębienie integracji pomiędzy wymienionymi krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego oraz państwami UE. Polska wydaje się być naturalnym pośrednikiem pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Prelegentami są specjaliści, pasjonaci oraz obywatele państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. W szerszym kontekście rezultatem jest obalenie negatywnych stereotypów dotyczących tych państw oraz wzbudzenie zainteresowania ich kulturą, co w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na zacieśnienie więzi pomiędzy społeczeństwami.

8. Kontynuacja rozbudowy portalu e-magnes.pl

Portal Magnes to jeden z projektów którego wydawcą jest Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Józef Protasewicz. Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

9.Organizacja wydarzenia artystycznego- zakończenie

Organizacja wydarzenia artystycznego pod nazwą   „Musical w Poznaniu”, i „Silna Młodzież” – Cykliczne wydarzenia artystyczne realizowane z Domami Kultury, Ośrodkami Kulturalnymi, Świetlicami. Pomysł  był skierowany dla młodzieży jako alternatywa dla nudy i niemądrych, nastoletnich pomysłów. Projekt własny fundacji i z własnych środków .

10. Współpraca z Fundacja Razem – człowiek najlepszą inwestycją.

Współpraca z Fundacja  Razem – człowiek najlepszą inwestycją.  Przyjęcie kilku stażystów w celu realizacji zadań objętych projektem w Fundacji Razem.  Zadanie wykonano ze środków własnych Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Glos Młodych” zadanie zakończono w 2013 roku.

11. Kontynuacja internetowego radia ludzi młodych –

Programy były realizowane przez każdego z uczestniczących. Wraz z rozwojem każdy z nich stawał się menagerem swojego programu i miał wpływ jaki rozgłos otrzyma dany projekt.

Projekt zakończono 2013r ze względu na brak środków.

12. Pomoc w organizacji wyjazdu zawodnika klubu KARATE TEAM OBORNIKI na Mistrzostwa Świata w Chicago, gdzie zawodnik tego klubu zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata juniorów- Chicago 2013. Istotny wkład finansowy wnieśli – Bajer-Bud, Nickiel, Starostwo Powiatowe w Obornikach.

13. Naszymi partnerami byli :

Nickiel, Opal, Bajer-Bud, Ilbero – szklane zabudowy, IBEROBIO, INSOGLAS, JURICAR, Andrzej Kaczmarek,   Grambet, Mat-majster, Elekromet, Leroy Merlin, Castorama, Perfexim, Ubezpieczenia – Julia Falkiewicz-Myszka oraz wiele firm tu nie wymienionych, oraz partnerami: Infopraca, Jobexpres.

Brak możliwości komentowania.