Sprawozdanie merytoryczne 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012

1. Kontynuacja – Warsztaty filologiczno-dziennikarskie wielojęzyczne –

Ten projekt jest skierowany do osób, które chciałyby w przyszłości pracować jako tłumacze bądź korespondenci polskich mediów za granicą lub zagranicznych mediów w Polsce. To tu właśnie nadarza  się możliwość obycia profesjonalnych praktyk uczelnianych różnych filologii.

2. Warsztaty dziennikarskie on-line połączone ze spotkaniami

Teksty przesyłane do redakcji są publikowane na nowopowstającym portalu e-magnes.pl

Warsztaty /praktyki/ dziennikarskie będą miały ciągły charakter, a efekty ich pracy widoczne będą na portalu e-magnes.pl

Naszym celem jest wyszukanie silnie zmotywowanych osób z całej Polski, które chcą zweryfikować swoją wiedzę w praktyce. Portal e-magnes jest otwarty na nowe inicjatywy. Portal e-magnes jest skierowany dla osób, które nie trzymają się schematów. Podejmowanie nowych wyzwań jest jedną z naszych zalet. na wszystkich  którzy nie akceptują niezmiennych, ściśle określonych schematów. Młodzież uczestnicząca w  programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty.

3. Podpisanie porozumienia Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju  „Głos Młodych” podpisała na czas nieograniczony z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

4. Podpisanie porozumienia z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju „Głos Młodych”  podpisała porozumienie, w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu „Od studenta do specjalisty IT – program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI” z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.

5. Organizacja praktyk

Fundacja zorganizowała praktyki w dziedzinie: dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

6. Zainicjowanie powstania Portalu „Głos Wschodu”

Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach. Portal „Głos Wschodu” będzie  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. Trwa opracowywanie celów tego portalu.

7. Kontynuacja projektu szkoły młodych elit politycznych

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest  zainteresowanie młodych ludzi do polityką.

Współczesna młodzież  stroni od zainteresowania polityką, życiem społecznym. Brakuje jej chęci do angażowania się w życie inne niż te które wymaga poświecenia się.  Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego

Naszym celem było stworzenie projektu promującego zdobycie praktycznego doświadczenia w polityce poprzez młodzież. . Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i  środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:  mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje

Współczesna młodzież nie stroni od zainteresowania polityką, brakuje jej jednak doświadczenia praktycznego. Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego.

Naszym celem było stworzenie projektu promującego zdobycie praktycznego doświadczenia w polityce poprzez młodzież.

Największym problemem było znalezienie kilkunastu biur poselskich chcących przyjąć  na staż – choćby za darmo,- naszych przyszłych młodych polityków !

Zawsze warunkiem jaki stawiali politycy – była zgodność przekonań przyszłego polityka z ideologią ugrupowania, które dany polityk reprezentował. Na 275 biur– zgodziło się 104  z czego zatrudniło od razu na umowy 17 uczestników tego programu z chętnych prawie -1497osób.

8. Spotkania ze wschodem – Ukraina

Ukraina i Ukraińcy – wizerunek wśród Polaków. Jaki jest i dlaczego właśnie taki?

Kontynuując wątek stereotypu, prowadzono dyskusję wokół problemu europejskości Ukrainy. Dlaczego jest ona w ogóle kwestionowana, skoro już tysiąc lat temu córki książąt ruskich były wydawane za władców całej Europy? Czy Ukraińcy posiadają „gen europejski”? Czy Ukraińcy wraz z Białorusinami i Rosjanami tworzą wspólny naród wschodniosłowiański? Kim był Mikołaj Gogol? Dlaczego tak dużo Ukraińców mówi po rosyjsku i po polsku ? Co to znaczyło być ukraińskim pisarzem w Imperium Rosyjskim? Czy w Związku Radzieckim istniała rusyfikacja? Co wiemy o Wielkim Głodzie…

Prelegentami są specjaliści, pasjonaci oraz obywatele państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. W szerszym kontekście rezultatem jest obalenie negatywnych stereotypów dotyczących tych państw oraz wzbudzenie zainteresowania ich kulturą, co w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na zacieśnienie więzi pomiędzy społeczeństwami.

9. Kontynuacja rozbudowy portalu e-magnes.pl

Portal Magnes to jeden z projektów którego wydawcą jest Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Józef Protasewicz. Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

10. Współpraca z Fundacja Razem – człowiek najlepszą inwestycją.

Współpraca z Fundacja  Razem – człowiek najlepszą inwestycją.  Przyjęcie kilku stażystów w celu realizacji zadań objętych projektem w Fundacji Razem.  Zadanie wykonano ze środków własnych Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Glos Młodych” – zadanie zakończono w 2012 roku.

11. Zainicjowanie powstania internetowego radia ludzi młodych – każdy mógł mieć swój autorski program

Programy były realizowane przez każdego z uczestniczących. Wraz z rozwojem każdy z nich stawał się menagerem swojego programu i miał wpływ jaki rozgłos otrzyma dany projekt.

12.Organizacja wydarzenia artystycznego

Organizacja wydarzenia artystycznego pod nazwą   „Musical w Poznaniu”, i „Silna Młodzież” – Cykliczne wydarzenia artystyczne realizowane z Domami Kultury, Ośrodkami Kulturalnymi, Świetlicami. Pomysł  był skierowany dla młodzieży jako alternatywa dla nudy i niemądrych, nastoletnich pomysłów. Projekt własny fundacji i z własnych środków .

Brak możliwości komentowania.