Sprawozdanie 2018

Sprawozdanie 2018

Kontynuacja porozumienia  w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Kontynuacja porozumienia z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu – 41–200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43 – porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Organizacja praktyk studenckich z :

·        Uniwersytet Adama Mickiewicza,
·        Uniwersytet Ekonomiczny,
·        Wyższa Szkoła Bankowa,
·        Politechnika Poznańska,
·        Politechnika Wrocławska,
·        Politechnika Łódzka,
·        Uniwersytet Łódzki,
·        Uniwersytet Lubelski,
·        Politechnika Gdańska,
·        Politechnika Rzeszowska,
·        Uniwersytet Jagieloński,
·        Uniwersytet Wrocławski,

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, moderowania, administracji i zarzadzania, administrowanie stronami internetowymi, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Współpraca z Fundacją Aktywizacja przy Projekcie „Gotowi do zmian”

Współpraca z Fundacją Aktywizacja i Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu realizującą projekt „Gotowi do zmian”. Celem tego projektu jest wdrożenie korzystającego do praktycznego wdrożenia do pracy. Nasza Fundacja realizuje ten projekt nieodpłatnie. Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym budować poczucie własnej wartości, dostrzegać swoje możliwości, wspiera proces usamodzielnienia, pokazuje, jak skutecznie szukać satysfakcjonującej pracy na każdym stanowisku. Współpraca rozpoczęła się w listopadzie 2017 r.

Rozbudowa  portalu e-magnes.pl.

Portal e-magnes umożliwia dla młodych ludzi czynne uczestnictwo  w życiu społeczeństwa. Ideą tego przedsięwzięcia jest działanie w interesie młodego pokolenia, mówienie głośno o jego potrzebach i problemach.

Mówimy tu o polityce, gospodarce i problemach społecznych. Chcemy poruszać tematy trudne, oraz mówić o tym, o czym inni wolą milczeć.

Tu każdy młody człowiek może  powiedzieć coś o swoim istnieniu, programie politycznym – my chcemy go  poznać. Portal e-magnes chętnie uczestnicy w realizacji pomysłów i włącza się w życie młodych pomagając im realizować swoje pomysły uwzględniając ich postulaty.

Strona Praca i Kariera na portalu www.e-magnes.pl –  to swoiste kompendium wiedzy na temat warunków życia i pracy w danym Państwie .( w opracowaniu 37 państw)

Zawiera liczne szczegóły w takich kwestiach jak poszukiwanie i znalezienie pracy , mieszkania, szkoły. Omawiać będziemy szczegółowo sprawy podatkowe, koszty życia, zasady korzystania z ochrony zdrowia, przepisy socjalne, porównywalność kwalifikacji itd.

Dużo miejsca chcąc poświecić takim sprawom jak poruszanie się w gąszczu przepisów w obcym kraju, przedstawimy o jego specyfice . Podpowiemy, jak w obcym państwie założyć własną działalność gospodarczą, korzystając przy tym z sytuacji „z życia wziętych”,  zaprezentujemy także najnowsze oferty pracy dla naszych rodaków.

Tu znaleźć będzie można informacje o edukacji – czyli jak wybrać przedszkole, szkole czy studia . Znajdzie się tutaj także wiele ciekawych, do tej pory nie poruszanych przez inne tego typu portale informacji, będących niejako punktem wyjścia dla poszerzania swojej wiedzy o danym kraju.

Celem Fundacji jest ułatwienie wszystkim osobom, które znajdą się, bądź już się znalazły w obcym kraju- poruszania się w danej kulturze, systemie prawnym i zwyczajach. Każda podróż do nowego miejsca wiąże się z podstawową orientacją o nowym środowisku. Dlatego też nasza Fundacja daje możliwość poszukiwania takich informacji w jednym miejscu.

Na naszych stronach dowiecie się m.in. o aktualnych wydarzeniach dziejących się w polityce i gospodarce danego państwa. Przedstawiona jest jego kultura i sztuka oraz miejsca, które warto zobaczyć i poznać. Zaprezentowano również ciekawe miejsca na spędzenie czasu wolnego wraz z opiniami i sugestiami innych.

Na stronie Praca i kariera Portalu www.e-magnes.pl dowiemy się , z jakimi problemami możesz się spotkać oraz gdzie szukać pomocy w ich rozwiązaniu – znajdziesz tutaj namiary na polskie placówki konsularne, poznasz przepisy drogowe danego kraju, a nawet obowiązujące w nim ceny mandatów za poszczególne wykroczenia.

Jeśli znajdzie się kwestia, której nie poruszymy na naszej stronie, a która wzbudza zainteresowanie, jesteśmy otwarci na sugestie i pytania, na które z pewnością bardzo szybką znajdziemy odpowiedź.

Młodzież uczestnicząca w programach magnesu oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” i w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i staje się ich menedżerami.

Kontynuacja prac  na  Portalu „Głos Wschodu”. Portal powstaje z inicjatywy coraz większej grupy studentów ze wschodu studiujących na polskich uczelniach.

Portal „Głos Wschodu” jest  źródłem informacji o byłych krajach postsowieckich. „Głos Wschodu” to nazwa najnowszego projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ” Głos Młodych” oraz towarzyszący mu portal internetowy www.gloswschodu.pl , który w chwili obecnej jest ciągle rozbudowywany.

Opis projektu znajduje się już na stronie internetowej https://gloswschodu.pl/content/o-projekcie

 Współpraca z Fundacja Pro Publico Bono -RP.

 Wspólna realizacja Sprawiedliwi Wśród Ukraińców.

Fundatorem odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico Bono -RP z siedzibą w Poznaniu – oraz właściciel „ Gotowych Spółek” oraz Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” .

Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest uhonorowanie Ukraińców, którzy nieśli pomoc Polakom, narażając przy tym swoje życie.

W skład odznaczenia wchodzi dyplom honorowy, medal , statuetka.

Projekt jest w istotny sposób wspierany organizacyjnie przez Fundacje na Rzecz Promocji i Rozwoju ‘Głos Młodych”.

Realizacja założeń wraz budowa strony internetowej https://sprawiedliwiwsrodukraincow.org/

W ramach współpracy z Fundacja Pro Publico Bono -RP realizacja  portalu obywatelskiego pod roboczą nazwą tvpinfonet. Przemianowanie tvpinfonet na www.PLPORTAL.pl 

Otwieramy www.plportal.pl   na różne poglądy, na różne sposoby myślenia. Może w nim zaistnieć każdy, niezależnie od swych poglądów, jeśli tylko będzie szanował prawo innych do własnych poglądów. I jeśli będzie gotowy uczestniczyć w wymianie myśli.

Celem stworzenia portalu jest:

  • Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów
  • Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji
  • Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych
  • Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
  • Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:  mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje
  • Wspieranie rozwoju nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych poprzez kojarzenie partnerów  nauka – firma – nauka.

Celem naszym jest także obiektywne poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze  europejskim i pozaeuropejskim.

Szczególną uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

Ogromna rzesza Polaków, w tym młodych Polaków, niezależnie od swych problemów i różnych poglądów, chce żyć po prostu w fajnym kraju, marzy o lepszej Polsce i o lepszym życiu.

Portal popiera, realizuje i upowszechnia wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne. Propagujemy przedsiębiorczość i działania wspomagające rozwój gospodarczy. Inicjujemy i wspieramy programy rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach praktyk powstał także portal  pod techniczną nazwą praca dla wszystkich i także pod ta samą domena pracadlawszystkich.

 Portal ten  w zamyśle ma świadczyć usługi polegające na udostępnianiu Serwisu Pracodawcom w celu poszukiwania Kandydatów w procesie rekrutacji oraz udostępnianiu Serwisu Kandydatom w celu poszukiwania pracodawcy.

Usługi udostępniane są elektronicznie w Serwisie pracadlawszystkich oraz przez aplikację mobilną.

Powstały działy :

·        Strefa Pracownika
·        Oferty Pracy
·        Strefa Pracodawcy
·        Zakwaterowanie

Dział Strefa Pracownika jest skierowany do pracowników, którzy mają na celu znalezienie pracy.

Dział Strefa Pracodawcy jest skierowany do pracodawców, którzy mają na celu znalezienie odpowiednich Kandydatów w procesie rekrutacji.

Dział Oferty Pracy opiera się na możliwości dopasowywaniu odpowiednich ofert pracy dla kandydatów, którzy chcą znaleźć coś dla siebie.

Dział Zakwaterowanie pomaga w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, które dzięki dość obszernej bazy mieszkań i pokoi pozwoli znaleźć odpowiednie miejsce zakwaterowania.

Współpraca z „Fundacja Aktywizacja”

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu

Stowarzyszenie inicjatyw międzynarodowych  udział w projekcie „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu- wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym m. Poznania”. Przyjęcie na praktyki zawodowe praktykantów za zakresu programowania i technik informatycznych.

Kontynuacja organizacji praktyk : dziennikarstwa, redagowania tekstów, tłumaczeniowe, grafiki, programowania w różnych technologiach, komunikacji interpersonalnej, moderowania, administracji i zarzadzania, administrowanie stronami internetowymi, COPYWRITER , social media, marketingu, zarządzania i w wielu innych specjalnościach.

Ideą przedsięwzięcia jest umożliwienie wykorzystania posiadanej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania. Zdobycie doświadczenia będącego przepustka do przyszłej kariery i osiągniecia zaplanowanych celów.

Realizując praktyki uczelniane uwzględniamy programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w regulaminach praktyk. Wystawiamy stosowne dokumenty . Najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnieć i umiejętności.

Fundacja przyjmuje i stosuje zasady równego traktowania. Prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość bądź wyznania religijne.

Brak możliwości komentowania.