Spotkania ze Wschodem

Idea Partnerstwa Wschodniego nie ogranicza się tylko do zacieśniania współpracy na poziomie państwowym. Zawiera w sobie również postulat integracji społeczeństw krajów objętych programem ze społeczeństwami państw unijnych. Zacieśnianie więzi pomiędzy państwami wydaje się być niemożliwe bez wprowadzania oddolnych inicjatyw. Fundacja Głos Młodych chciałaby się czynnie włączyć w budowanie jednego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

 

W Polsce mamy do czynienia z dominacją szeroko pojętej kultury Zachodu, a przecież Wschód ma nam równie dużo do zaoferowania. Europa nie kończy się na granicach unijnych. Państwa Europy Wschodniej, a nawet Kaukazu Południowego również powinno się zaliczać do europejskiego kręgu kulturowego. Szereg różnego typu uwarunkowań sprawił, że jest to dla nas w dużej mierze Europa nieznana. Niewiedza bywa częstą przyczyną powstawania obaw i negatywnych stereotypów, a one z pewnością nie ułatwiają integracji. Europa nieznana to także Europa egzotyczna, a więc inna i fascynująca. Właśnie taką Europą chcemy zainteresować nasze społeczeństwo. Poprzez pokazanie specyfiki krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego pragniemy przyczynić się do obalania negatywnych stereotypów i obaw, które utrudniają integrację społeczeństw.

Zorganizujemy cykl warsztatów/wykładów poświęconych kulturze państw Partnerstwa Wschodniego. Rozpoczną się one 19 września 2011 roku i będą trwały do 5 grudnia 2011 roku. Będzie to cykl 6 spotkań odbywających się w poniedziałki o godzinie 18:00 w klubokawiarni Meskalina (Poznań, Stary Rynek 6). Na każdym spotkaniu dwóch prelegentów będzie miało około 90 minut na przedstawienie omawianego tematu. Przewidujemy również dyskusję z publicznością po zakończeniu obu wykładów oraz możliwość zadawania krótkich pytań w trakcie ich trwania. Nastawiamy się na interakcje pomiędzy prelegentami oraz słuchaczami, tak, aby prezentacje nie miały wyłącznie formy monologu. Zakładamy ewentualność wyświetlenia krótkiego filmu na początku każdego z wykładów, który opisywałby poruszaną tematykę lub też korzystanie z prezentacji multimedialnej (głównie zdjęcia, mapy). Każdy dzień warsztatów/wykładów będzie poświęcony jednemu z państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego.

Oto kalendarium spotkań:
19. 09. 2011 – Gruzja
03. 10. 2011 – Azerbejdżan
17. 10. 2011 – Mołdawia
07. 11. 2011 – Białoruś
21. 11. 2011 – Armenia
05. 12. 2011 – Ukraina

Prelegentami będą specjaliści, pasjonaci oraz obywatele państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. Wykładowcom pozostawiliśmy dużą dowolność w doborze tematyki, którą przedstawią. Wykłady będą opierały się na ich własnych zainteresowaniach i doświadczeniach – opowiedzą o tym, czym sami się pasjonują i o czym wiedzą najwięcej.

Grupą docelową są wszyscy zainteresowani Wschodem oraz ci, którzy posiadają stosunkowo niewielką wiedzę na ten temat. Chcemy w sposób szczególny zainteresować naszymi spotkaniami ludzi młodych, czyli studentów oraz uczniów szkół średnich. Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby osób, także do tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoznać się z kulturą państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

Rezultatem Spotkań ze Wschodem w skali mikro będzie to zwiększenie wiedzy uczestników spotkań na temat realiów państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego. W szerszym kontekście rezultatem będzie obalenie negatywnych stereotypów dotyczących tych państw oraz wzbudzenie zainteresowania ich kulturą, co w dłuższej perspektywie czasowej pozwoli na zacieśnienie więzi pomiędzy społeczeństwami.

Brak możliwości komentowania.