Spotkania ze wschodem – Ukraina

Ukraińskie Spotkanie ze Wschodem przeprowadzone przez Igor Ksenicza i Ryszard Kupidura.

Igor Ksenicz – absolwent Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – podinspektor ds. współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, koordynator projektu „Zarządzanie projektem. Know-how dla regionu Mtskheta-Mtianeti” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2011 roku. Interesuje się historią, polityką ukraińską, współczesną literaturą ukraińską, turystyką (górską, rowerową) oraz sportem (koszykówka, żużel).

Opis wystąpienia:
Od 1993 roku Centrum Badania Opinii Społecznej prowadził coroczny monitoring stosunku Polaków do innych narodów. Jego wyniki wskazują na stopniową poprawę wizerunku Ukraińców w Polsce. W 1994 roku tylko 9% Polaków darzyło Ukraińców sympatią, a niechęć do wschodnich sąsiadów deklarowało aż 2/3 społeczeństwa. W 2010 roku stosunek ten wyniósł 34% do 29%, a w 2011 niechęć znów wzięła górę nad sympatią (33% do 32%). Różnica była znacząca, w dalszym ciągu jednak Ukraińcy znajdują się w czołówce najbardziej nielubianych w Polsce narodów. Wśród 38 sklasyfikowanych w 2011 roku przez CBOS nacji i grup etnicznych, Ukraińcy zajęli ósme miejsce od końca. Większą niechęć żywiono jedynie wobec: Czeczenów, Żydów, Rosjan, Turków, Rumunów, Arabów i Romów.
Dlaczego mamy negatywne wyobrażenia na temat Ukrainy i Ukraińców? Jaki jest stereotyp naszych wschodnich sąsiadów? Czy istnieje szansa na poprawę ich wizerunku nad Wisłą i nad Wartą? Na te pytania spróbował odpowiedzieć Igor Ksenicz.

Bohdanie Chmielnicki, nie idź tą drogą! Rzecz o narodzinach Małorosa.

Ryszard Kupidura – rocznik 1981, doktorant w Zakładzie Ukrainistyki IFROS UAM. Od 2007 roku Szef Protokołu Dyplomatycznego Konsulatu Honorowego Ukrainy w Poznaniu. Obserwator z ramienia organizacji Election&Democracy na wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2004, późniejszy uczestnik wydarzeń Pomarańczowej Rewolucji.

Opis wystąpnienia:
Kontynuując wątek stereotypu, Ryszard Kupidura poprowadził dyskusję wokół problemu europejskości Ukrainy. Dlaczego jest ona w ogóle kwestionowana, skoro już tysiąc lat temu córki książąt ruskich były wydawane za władców całej Europy? Czy Ukraińcy posiadają „gen europejski”? Czy Ukraińcy wraz z Białorusinami i Rosjanami tworzą wspólny naród wschodniosłowiański? Kim był Mikołaj Gogol? Dlaczego tak dużo Ukraińców mówi po rosyjsku? Co to znaczyło być ukraińskim pisarzem w Imperium Rosyjskim? Czy w Związku Radzieckim istniała rusyfikacja? Co wiemy o Wielkim Głodzie…

Brak możliwości komentowania.