Spotkania ze wschodem – Mołdawia

Na Spotkaniu poświęconym Mołdawii wystąpią dr Natalia Cwicinskaja oraz Piotr Oleksy. Ich prelekcje będą opisywały realia polityczne oraz aspekty związane z podróżowaniem po tym fascynującym kraju.

 

 

Mołdawia – miedzy Wschodem a Zachodem

Natalia Cwicinskaja – absolwentka wydziału Prawa i Administracji UAM, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM. Urodziła się w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii. Jej naukowe zainteresowania skupiają się wokół problemu uznania państwowości w prawie międzynarodowym, zgodności prawa krajowego państw WNP z prawem międzynarodowym oraz prawa traktatów. Interesuje się literaturą oraz podróżami, w tym również rowerowymi.

Opis wystąpienia:

W ostatnim czasie o Mołdawii mówi się w kontekście przyszłego przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Jest to raczej odległa perspektywa, ale należy zwrócić uwagę, że w tym państwie co najmniej od 2009 roku można zaobserwować zdecydowany zwrot ku Zachodowi. W swojej prelekcji dr Natalia Cwicinskaja przybliży Wam aktualną sytuację na mołdawskiej scenie politycznej, przedstawi sylwetki najważniejszych mołdawskich „graczy” politycznych oraz scharakteryzuje problemy, z którymi borykają się Mołdawianie. Wśród nich kluczowy wydaje się problem Naddniestrza, quasi państwa formalnie należącego do republiki, które od blisko dwudziestu lat rządzi się samodzielnie.

Mołdawia – podróż do zapomnianego kraju

Piotr Oleksy – doktorant w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu, dziennikarz, podróżnik. Stale współpracuje z czasopismem Nowa Europa Wschodnia. Autor filmu „Gagauzja – biała plama Europy”. Pisze pracę doktorską na temat tożsamości mieszkańców Naddniestrza. Mołdawię poznaje od 5 lat.

Opis wystąpienia:

Mołdawia to kraj leżący pomiędzy Wschodem a Zachodem, lecz one się tam nie spotykają. Zachód kończy się na Prucie, a Wschód na Dniestrze. Mołdawia jest zawieszona gdzieś pomiędzy. Zapraszamy na opowieść o tym zapomnianym, lecz niezwykle ciekawym kraju. Piotr Oleksy opowie o własnych spotkaniach z Mołdawią i Mołdawianami, realiach podróżowania, najciekawszych zakątkach, mołdawskim winie i naddniestrzańskim koniaku… Dodatkiem do opowieści będą zdjęcia z prywatnej kolekcji naszego prelegenta.

Brak możliwości komentowania.