Spotkania ze Wschodem – Armenia

Ormiańskie Spotkanie ze Wschodem poprowadzi dr Krzysztof Fedorowicz.
Armenia last minute

Krzysztof Fedorowicz – Rocznik 1973, Poznaniak, absolwent Politologii na UAM, doktor nauk politycznych, od 2002 adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM. Jego obszar zainteresowań zawodowych skupia się szczególnie na kwestiach związanych z polską polityką wschodnią, systemami politycznymi państw byłego Związku Radzieckiego oraz przemianami polityczno-społecznymi na obszarze poradzieckim. Ulubionym kierunkiem jego podróży są państwa Kaukazu Południowego.   

Opis Wystąpienia:
Krzysztof Fedorowicz opowie o Armenii widzianej z dwóch perspektyw: naukowej i podróżniczej. W wystąpieniu zostaną poruszone następujące wątki:
– przedstawienie kraju (rys historyczny, odzyskanie niepodległości, relacje z sąsiadami, konflikt o Górski Karabach, położenie geopolityczne)
– kilka słów o ewolucji systemu politycznego, geopolityce oraz bieżącej sytuacji politycznej
– problemy społeczne, sytuacja ludzi młodych, bezrobocie, emigracja, korupcja, ormiański model rodziny
– diaspora ormiańska
– życie codziennie w Armenii, ormiańska kuchnia, wino…
– turystyka w Armenii: infrastruktura, atrakcje turystyczne, informacje praktyczne
– Armenia wobec UE i Partnerstwa Wschodniego
Wystąpienie wzbogacą fotografie z prywatnych zbiorów naszego prelegenta.

Brak możliwości komentowania.