Przede wszystkim rodzina

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wiedzę z powyższego zakresu, a także mając na względzie pogłębienie świadomości naszych rodaków z zakresu możliwości korzystania z różnych form pomocy w krajach, w których wykonują pracę stworzyliśmy projekt „Przede wszystkim rodzina” .

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
– kompleksowa informacja na temat możliwości i warunków ubiegania się o świadczenia rodzinne w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (w tym utworzenie infolinii telefonicznej),
– kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przedkładania stosownym urzędom realizującym zagadnienia unijnych świadczeń rodzinnych w Polsce (formularze E 401, E 411 i inne dokumenty)
-przygotowywanie pism urzędowych i innych pism na potrzeby urzędów,
– przygotowywanie odwołań do wszystkich instancji od decyzji administracyjnych (w szczególności od decyzji o zwrocie świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych), reprezentowanie stron przed tymi instytucjami,
– przygotowywanie skarg i zażaleń na przewlekłość prowadzonego postępowania i innych negatywnych działań urzędu,
– współpraca z instytucjami zagranicznymi w celu przyspieszania załatwianych tam spraw obywatelom Polski,
– inne porady dla obywateli.

Ponadto w ramach projektu organizowanych będzie wiele szkoleń dla instytucji realizujących świadczenia rodzinne w Polsce .Szkolenia będą prowadzić najlepsi znawcy tego tematu .

Kolejnym działaniem w ramach projektu, będzie występowanie z obywatelską inicjatywą legislacyjną w celu zmian wielu ustaw z zakresu polityki prorodzinnej.

Wkrótce dalsze informacje !

Poszukujemy osób zainteresowanych do współpracy jako:
Specjalista/ka ds. świadczeń rodzinnych – szczegóły oferty tutaj
Asystent/ka Specjalisty/tki ds. świadczeń rodzinnych szczegóły oferty tutaj

Brak możliwości komentowania.