Projekt szkoły młodych elit politycznych

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu jest proces wymiany elit politycznych w Polsce oraz dostępu młodych ludzi do polityki. Na owa problematykę zwraca choćby uwagę dr. Jasiewicz-Betkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Współczesna młodzież nie stroni od zainteresowania polityką, brakuje jej jednak doświadczenia praktycznego. Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego.

Z tego też powodu zasadne wydaje się stworzenie projektu promującego zdobywanie praktycznego doświadczenia w polityce przez młodzież.

Moją propozycją jest stworzenie projektu, w ramach którego grupa młodzieży (w programie pilotażowym niech będzie choćby 10 osób) w ramach praktyk studenckich ma możliwość poznania polityki od kuchni poprzez funkcję asystenta tego lub innego polityka. Chodzi przede wszystkim o to by młody człowiek towarzyszył politykowi w ramach wypełnianych przez niego zadań maksymalnie często, tym samym poznał zasady jakimi rządzi się życie polityczne i pomagał w przygotowywaniu spotkań z mieszkańcami/wyborcami i etc.

Kluczem dla powodzenia projektu jest znalezienie kompetentnych i chętnych do współpracy polityków gotowych poświęcić czas młodemu asystentowi. Podczas ewentualnych rozmów należy podkreślać, iż projekt ma na celu wychowanie przyszłych elit politycznych- tym samym poświecenie przez polityka czasu i wysiłku będzie procentowało w przyszłości.

W pierwszym rzędzie najważniejsze dla powodzenia projektu wydaje się znalezienie chętnych polityków. Osobiście skłaniałbym się ku parlamentarzystom, bowiem funkcja asystenta posła na Sejm RP da młodemu człowiekowi najbardziej wartościowy obraz polskiego życia politycznego. Myślę, że w gronie 460 posłów znajdą się chętni do wzięcia udziału w projekcie (wszak z jednej strony jest do reklama dla polityka, z drugiej zaś dodatkowa pomoc).

Rola fundacji ograniczałaby się głównie do pośredniczenia miedzy posłem a jego przyszłym asystentem oraz do nadzoru przebiegu projektu i jego wspomaganiu.

Myślę, że ciekawym pomysłem byłoby również prowadzenie przez każdego z asystentów mini bloga internetowego, na którym sukcesywnie dzieliliby się swymi doświadczeniami.

Budżet około 10 tyś zł.

Czekamy za uwagami dotyczącego tego projektu oraz za chętnymi do pomocy w jego realizacji.

 

Uwagi przesyłać na adres :

fundacja.glos.mlodych@gmail.com

oraz

redakcja@e-magnes.pl