Projekt szkoły młodych elit politycznych

Zasadniczym punktem wyjścia dla projektu był proces wymiany elit politycznych w Polsce oraz dostępu młodych ludzi do polityki. Na owa problematykę zwracił choćby uwagę dr. Jasiewicz-Betkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Współczesna młodzież nie stroni od zainteresowania polityką, brakuje jej jednak doświadczenia praktycznego. Polityka jest swego rodzaju sztuką, która nie tylko wymaga odpowiednich predyspozycji i talentu lecz również warsztatu praktycznego.

Z tego też powodu zasadne wydało się stworzenie projektu promującego zdobywanie praktycznego doświadczenia w polityce przez młodzież.

Moją propozycją było stworzenie projektu, w ramach którego grupa młodzieży (w programie pilotażowym niech będzie choćby 10 osób) w ramach praktyk studenckich ma możliwość poznania polityki od kuchni poprzez funkcję asystenta tego lub innego polityka. Chodzi przede wszystkim o to by młody człowiek towarzyszył politykowi w ramach wypełnianych przez niego zadań maksymalnie często, tym samym poznał zasady jakimi rządzi się życie polityczne i pomagał w przygotowywaniu spotkań z mieszkańcami/wyborcami i etc.

Kluczem dla powodzenia projektu było znalezienie kompetentnych i chętnych do współpracy polityków gotowych poświęcić czas młodemu asystentowi. Podczas ewentualnych rozmów należy podkreślać, iż projekt miał na celu wychowanie przyszłych elit politycznych- tym samym poświecenie przez polityka czasu i wysiłku będzie procentowało w przyszłości.

 

Brak możliwości komentowania.