Wschodoznawstwo – Praktyki

Wschodoznawstwo - Praktyki

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” zaprasza na praktyki z zakresu wschodoznawstwa!

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową najnowszego Projektu ,,Głos Wschodu’’ oraz
towarzyszącemu mu portalowi o takiej samej nazwie „Głos Wschodu”, który ma na celu przekazywanie
wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach Państw Wschodu: https://gloswschodu.pl/

Praktyki z zakresu wschodoznawstwa swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)

• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji

• zdobycie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej związanej z terenami dawnego Związku Radzieckiego

• zdobycie wiedzy o historii i aktualnej sytuacji Państw Wschodu

• nabycie umiejętności analizowania problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Kaukazu i Syberii

• poznanie podstawowych zasad dyplomatycznych i ich stosowania w praktyce

• zdobycie wiedzy o podstawowych technikach promocji na arenie międzynarodowej

• nabycie umiejętności analizowania procesów komunikowania na arenie międzynarodowej

• zdobycie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych, kulturalnych) działających w środowisku międzynarodowym

• zdobycie wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej,
międzynarodowej i międzykulturowej

• zapoznanie się z zasadami i formami współpracy zagranicznej organizacji lub ich działalności na rzecz propagowania i rozwoju działań transgranicznych

• zdobycie wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

• zdobycie wiedzy o poglądach na temat struktur i instytucji społecznych działających w środowisku międzynarodowym oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji

• poznanie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i jej uwarunkowań międzynarodowych

• tworzenie sieci kontaktów z organizacjami i osobami działającymi na terenie lub na rzecz Państw Wschodu

• tworzenie i wysyłanie ofert współpracy do organizacji działających na terenie lub na rzecz Państw Wschodu przy zastosowaniu zasad dyplomatycznych

• kreowanie pozytywnego wizerunku Fundacji wśród organizacji i osób związanych z Państwami Wschodu przy wykorzystaniu social mediów

• przygotowanie opracowań na temat wybranego rejonu Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego, Azji Środkowej lub Syberii i występujących tam zjawisk społeczno – gospodarczo-kulturowych

• współudział w organizacji projektów międzynarodowych Fundacji

• współtworzenie strategii komunikacji oraz rozwoju Fundacji na arenie międzynarodowej

• kontakt telefoniczny i e-mailowy z interesariuszami i organizacjami działającymi na terenie lub na rzecz Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego, Azji Środkowej i Syberii

• wykonywanie innych zadań zleconych

Wymagania:

• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h

• status studenta (preferowane kierunki: wschodoznawstwo oraz pokrewne) – przy praktykach uczelnianych• zainteresowanie polityką, gospodarką kulturą, nauką, turystyką i biznesem Państw Wschodu

• znajomość pakietu MS Office

• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej

• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań

• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy

• wysoka kultura osobista

• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu wschodoznawstwa

Brak możliwości komentowania.