SEO Copywriter – Praktyki

SEO Copywriter - Praktyki

SEO copywriter zajmuje się opracowywaniem tekstów na potrzeby działań SEO, które sązwiązane z pozycjonowaniem. Osoba na tym stanowisku tworzy wartościowy tekst, ale dba też o jego optymalizację (słowa kluczowe, układ tekstu, nagłówki, title czy description). Konieczne jest posiadanie przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej pozycjonowania, ale też przygotowywanie poprawnych językowo treści.

Obowiązki:
• przygotowywanie tekstów o charakterze reklamowo-informacyjnym przy uwzględnieniu
zasad pozycjonowania stron (słowa kluczowe, układ tekstu, nagłówki, title czy description);

• analiza istniejących tekstów oraz ich ewentualna korekta przy uwzględnieniu kryterium
pozycjonowania stron (frazy kluczowe);

• wprowadzanie do istniejących tekstów treści nawigacji tekstem (linki odsyłające);

• budowanie bazy linków kierujących na daną stronę (link building);

• tworzenie map witryny XML i zarządzanie nią przy wykorzystywaniu wtyczki Yoast SEO;

• wykonywanie audytu SEO stron internetowych;

• prowadzenie promocji danego podmiotu poprzez prowadzenie kampanii PPC przy
wykorzystaniu Google Ads;

• tworzenie słów kluczowych dla reklam Google przy wykorzystaniu Adwords Key Planner;

• wykorzystywanie narzędzi do analizy korelacji czynników on-page i prowadzeniem badań
konkurencji (np. SurferSEO);

• obsługa oprogramowania do analizy widoczności i pozycji;

• stosowanie tzw. crawlerów analizujących strukturę i wydajność strony.

Najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas praktyk:
• Google Analytics
• Google Trends
• Google AdWords
• Google KeyWord Planner
• Google Search Console
• Yoast SEO
• CoSchedule Headline Analyzer
• WordConuter
• Plagiator
• Pixabay
• Canva
• SeoBook
• GIMP

Brak możliwości komentowania.