Programista – Praktyki

Programista - Praktyki

Programista osoba zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania np. programów zarządzających bazami danych, programów aplikacyjnych (np. edytory), systemowych, narzędziowych.

Obowiązki (dostosowane do umiejętności praktykanta):
• tworzenie i administracja stronami WWW;

• tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnymi bazami danych przy wykorzystaniu
wybranych systemów np. MySQL;

• tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią;

• programowanie i testowanie aplikacji internetowych przy wykorzystaniu wybranych języków np.
PHP, Java, C#;

• projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych przy wykorzystaniu
wybranych narzędzi m.in. .NET Framework, Visual Studio;

• uczestniczenie w tworzeniu narzędzi wspierających proces testowania;

• rozwijanie systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, sterowników;

• wyszukiwanie i usuwanie błędów powstałych w trakcie pisania kodu (debugowanie);

• testowanie i zapewnienie jakości tworzonego oprogramowania.

Najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas praktyk:
Issue Tracker
• Trello
• Jira
• GIT
• GitHub
• Eclipse
• Visual Studio Code
• Framework

Brak możliwości komentowania.