Informatyk – Praktyki

Informatyk - Praktyki

Informatyk to osoba, która zajmuje się tworzeniem przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą programów komputerowych. Do tego celu musi posiadać podstawową wiedzę na temat tworzenia i przetwarzania informacji, a także budowy i zasad działania urządzeń komputerowych

Obowiązki:
pomoc w usuwaniu bieżących problemów sprzętowych i programowych;

• pomoc w obsłudze aplikacji wykorzystywanych w danym podmiocie;

• instalowanie systemów operacyjnych, nowego oprogramowania, sterowników urządzeń np. kart sieciowych, graficznych, muzycznych itp.;

• administrowanie siecią lokalną lub rozległą np. tworzenie użytkowników sieciowych i nadawanie im praw, udostępnianie urządzeń sieciowych i zasobów dyskowych, wykonywanie kopii zawartości dysku;

• bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego;

• ochrona danych, programów i procesów przetwarzania, struktura danych dla określonego zagadnienia przetwarzania, oprogramowanie użytkowe w danym przedsiębiorstwie, zakres stosowania, cechy eksploatacyjne, zasady obsługi;

• kontrola poprawności procesu przetwarzania, biblioteki oprogramowania i zbiorów danych;

• opracowywanie stron WWW lub tworzenie prezentacji multimedialnych;

• tworzenie aplikacji informatycznych z wykorzystaniem wybranych języków programowania.

Najważniejsze narzędzia wykorzystywane podczas praktyk:
• Everest Home Edition
• Who Crashed
• Ccleaner
• Autoruns
• PCMARK
• Test Disk & Photo Rec

Brak możliwości komentowania.