Europeistyka-Praktyki

Europeistyka - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu europeistyki lub prawa europejskiego w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”!

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu europeistyki / prawa europejskiego swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)

• zapoznanie się zasadami przepływu informacji i dokumentacji w ramach organizacji

• zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej wpływu na działalność organizacji

• zdobycie umiejętności dotarcia do potrzebnych informacji i dokumentów Unii Europejskiej

• zdobycie umiejętności interpretacji informacji, dokumentów i prawa Unii Europejskiej

• zapoznanie się z informacjami dotyczącymi funduszy UE dla poszczególnych podmiotów

• zapoznanie się z organizacją pracy na stanowisku osoby zajmującej się projektami realizowanymi ze środków unijnych (dokumentacją potrzebną do pracy, generatorem wniosków aplikacyjnych, rolą kierownika projektu)

• zapoznanie się z procedurami aplikacyjnymi oraz zasadami przygotowania i zarządzania projektami realizowanymi ze środków funduszy UE

• zapoznanie się z zasadami korzystania ze środków unijnych

• wyszukiwanie określonych informacji i dokumentów Unii Europejskiej na potrzeby organizacji

• interpretację przepisów prawa Unii Europejskiej

• wyszukiwanie możliwości pozyskania funduszy europejskich dla organizacji oraz określenie formalności, które należy spełnić, aby je uzyskać

• zdobycie umiejętności przygotowania opracowań dotyczących określonej tematyki związanej z Unią Europejską

• zdobycie wiedzy o podstawowych technikach promocji na arenie międzynarodowej

• nabycie umiejętności analizowania procesów komunikowania na arenie międzynarodowej

• zdobycie wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych działających na arenie Unii Europejskiej

• zapoznanie się z zasadami i formami współpracy zagranicznej organizacji lub ich działalności na rzecz propagowania i rozwoju działań transgranicznych

• przygotowywanie pism, raportów, opracowań na potrzeby organizacji

• współudział w tworzeniu projektu unijnego

• współudział w koordynowaniu działań w ramach projektu unijnego

• współtworzenie strategii komunikacji oraz rozwoju Fundacji na arenie Unii Europejskiej

• kontakt telefoniczny i e-mailowy z interesariuszami organizacji

• wykonywanie innych zadań zleconych

• archiwizację dokumentacji prawniczej

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: europeistyka, prawo europejskie oraz pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• zainteresowanie problemami integracji europejskiej, zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych, europejską sceną polityczną, rozwojem i współpracą regionalną w Europie, historią, kulturą Europy czy funkcjonowaniem administracji unijnej
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej
• zaangażowanie, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• gotowość do nauki nowych rzeczy
• chęć zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu europeistyki bądź prawa europejskiego

Brak możliwości komentowania.