Administracja-Praktyki

Administracja - Praktyki

Zrób praktyki z zakresu administracji w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”

Jeśli chcesz odbyć praktyki studenckie lub pragniesz podwyższyć kwalifikacje (praktyki pozauczelniane) zgłoś się do nas.

Praktyki z zakresu administracji swoim zakresem obejmują:

• zapoznanie się z daną organizacją i zasadami jej funkcjonowania (forma prawna, struktura organizacyjna, zasady organizacji pracy i podziału kompetencji, procedury, procesy planowania i kontroli)
• zapoznanie się z obiegiem dokumentów i podstawowymi procedurami podejmowania decyzji
• obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• wypełnianie, weryfikowanie poprawności i kompletowanie niezbędnej dokumentacji dla organizacji
• przygotowywanie projektów dokumentów, pism urzędowych, umów oraz raportów zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji
• archiwizację dokumentów
• wykonywanie podstawowych czynności administracyjnych i prac biurowych na określonych stanowiskach pracy oraz wykorzystanie w tym celu technik komputerowych
• administrowanie bazą danych
• wprowadzanie danych i skanowanie dokumentów do systemu
• organizację spotkań z interesariuszami
• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, efektywnego wykorzystania czasu pracy, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
• zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi interesantów oraz bezpośrednią lub pośrednią obsługą klienta
• kontakt e-mailowy i telefoniczny z interesariuszami organizacji
• wykonywanie innych zleconych czynności administracyjnych i prac biurowych

Wymagania:
• minimalny wymiar godzinowy praktyk – 160 h
• status studenta (preferowane kierunki: administracja i pokrewne) – przy praktykach uczelnianych
• znajomość pakietu MS Office
• samodzielność, dobra organizacja pracy
• umiejętność nadawania zadaniom priorytetów zgodnie z potrzebami organizacji oraz podzielność uwagi
• umiejętność pracy pod presją czasu
• zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu zadań
• efektywne komunikowanie się z otoczeniem w miejscu pracy
• wysoka kultura osobista
• łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z klientami
• gotowość do nauki nowych rzeczy

Brak możliwości komentowania.