Powstanie nowego działu e-magnesu.pl Praca i Kariera

Działania portalu i projekty Fundacji- mają też na celu zachęcić firmy do podjęcia społecznej działalności biznesu, która nie jest jeszcze w Polsce popularna, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Portal chce wpłynąć na  krzewienie społecznej działalności biznesu poprzez zaangażowanie przedstawicieli biznesu jako trenerów dla młodych polskich naukowców i przedsiębiorców.

Będziemy opisywać, organizować, współorganizować  bądź uczestniczyć w targach, konferencjach wystawach naukowo-technologicznych ,które to będą miały za zadanie przedstawienie potrzeb  innowacyjnych firm  w  tzw. potencjał naukowy  i odwrotnie  a także tworzyć tzw. panele  eksperckie, dyskusyjne – które adresowane są dla;

-ludzi biznesu nowych technologii,

-nauczycieli przedsiębiorczości,

-przedstawicieli akademickich centrów transferu technologii

Naszym celem jest wspieranie rozwoju  nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych poprzez kojarzenie partnerów  nauka –firma -nauka.

Strona Studia Praca i Kariera na portalu www.e-magnes.pl to swoiste kompendium wiedzy na temat warunków życia i pracy w danym Państwie oraz współpracy międzynarodowej. Docelowo znajdzie się tam 67 państw z całego świata.

Praca i Kariera zawiera szczegóły związane z takimi kwestiami, jak poszukiwanie pracy, mieszkania, szkoły. Wnikliwie omawiać będziemy  sprawy podatkowe, koszty życia, zasady korzystania z ochrony zdrowia, przepisy socjalne, porównywalność kwalifikacji itp.

Dużo miejsca chcemy poświęcić poradom dotyczącym poruszania się w gąszczu przepisów w obcym kraju. Wspomagając się autentycznymi historiami, podpowiemy, jak na obczyźnie założyć własną działalność gospodarczą. Przedstawimy sprawdzone zagraniczne biura pośrednictwa pracy.

Wyszukasz tu informacje o szeroko pojętej edukacji. Dowiesz się, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze przedszkola, szkoły czy uczelni. Znajdzie się tutaj  wiele przydatnych, do tej pory nieporuszonych przez inne portale informacji, będących niejako punktem wyjścia dla poszerzania wiedzy o danym kraju.

Naszym celem jest ułatwienie polskim emigrantom poruszanie się w danej kulturze, systemie prawnym i zwyczajach. Każda podróż do nowego miejsca wiąże się z koniecznością posiadania podstawowej wiedzy o nowym środowisku. Dlatego też pragniemy udostępnić potrzebne informacje w jednym miejscu.

Na naszej stronie przeczytacie między innymi o aktualnych wydarzeniach politycznych i gospodarczych danego państwa. Przedstawimy jego kulturę i sztukę, a także miejsca, które warto zobaczyć. Zaprezentujemy niekonwencjonalne propozycje spędzenia czasu wolnego wraz z opiniami i sugestiami innych.

Na stronie Praca i Kariera portalu www.e-magnes.pl dowiesz się, jakie problemy możesz napotkać oraz gdzie szukać pomocy. Podajemy namiary na polskie placówki konsularne i organizacje wspomagające pobyt w danym kraju. Zapoznasz się z tamtejszymi przepisami drogowymi, jak również z obowiązującymi cenami mandatów za poszczególne wykroczenia.

Planujemy założyć aktualizowaną co kwartał  bazę biur pośrednictwa pracy: krajowych i zagranicznych oraz tych działających poza Polską.

Jednym z elementów naszej pracy jest tworzenie bazy uczelni, które chcą zaprezentować  Polakom swoją ofertą studiów, a także rozpocząć współpracę  na różnych płaszczyznach działania.

Jak dotąd chęć zaprezentowania się  na naszym Portalu zgłosiło około  650 placówek z całego świata.

Jeśli znajdzie się kwestia, której nie poruszymy na naszej stronie, a która wzbudza zainteresowanie, jesteśmy otwarci na sugestie i pytania. Na pewno szybko udzielimy odpowiedzi.

Jeśli masz jakiekolwiek pomysły bądź jesteś w posiadaniu ciekawych informacji, podziel się nimi z redakcją. Poszukujemy dziennikarzy oraz ludzi mających coś interesującego do przekazania innym. Pisz na adres:  redakcja@e-magnes.pl .

Brak możliwości komentowania.