Porozumienie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju „Głos Młodych”  podpisała porozumienie, w sprawie organizacji studenckich staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Od studenta do specjalisty IT – program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji założyciela Uczelni – Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku. Decyzja o utworzeniu Uczelni to między innymi efekt  kilkudziesięcioletniej działalności znanej i cenionej na warszawskim rynku edukacji informatycznej szkoły – Mila College.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku – informatyka . Poza studiami akademickimi Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie otwarte studia informatyczne – wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz innych szkół wyższych a także dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia oraz stopnia znajomości informatyki.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki aktualnie (2018/2019) kształci się ponad tysiąc czterystu polskich i zagranicznych studentów zdobywających swoje zawodowe kompetencje z zakresu informatyki. Kompetencje te są potwierdzane dyplomami państwowymi – dyplomem inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka. Ponadto Uczelnia oferuje możliwość uzyskania cenionych na ryku pracy certyfikatów branżowych ICT: PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001, Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP oraz wielu innych. W otwartych szkoleniach informatycznych organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uczestniczy corocznie od 5 do 7 tysięcy osób.

Poza zajęciami Studenci uczestniczą w działalności kół naukowych, w pracach samorządu studenckiego, w konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poprzez udział w programach europejskich stwarza swoim studentom możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus +.

Do chwili obecnej (kwiecień 2019) dyplomy inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomy studiów podyplomowych o specjalności informatyka sygnowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uzyskało 4083 absolwentów.

Uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców (w tym 13 profesorów i 19 doktorów) o najwyższych kwalifikacjach, wśród nich wielu praktyków zatrudnionych w firmach branży ICT. W skład kadry profesorskiej WWSI wchodzą również wykładowcy zagraniczni z uniwersytetów amerykańskich oraz europejskich.

Uczelnia dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową. Wśród 12 laboratoriów dydaktyczno-naukowych na wyróżnienie zasługują dwa unikatowe laboratoria: grafiki komputerowej oraz zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. Uczelnia dysponuje jednym z najbogatszych w Warszawie specjalistycznym księgozbiorem informatycznym liczącym ponad 10 000 woluminów oraz dostępem do światowych repozytoriów naukowych baz.

Siedziba Uczelni mieści się w centrum Warszawy, sąsiadując bezpośrednio z pomnikami historii i tradycji miasta (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesnymi instytucjami centrum finansowo – biznesowego stolicy.

Akademickie programy studiów 2019/2020
Uczelnia oferuje 17 programów akademickich na trzech poziomach kształcenia:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi trzy i pół letnie (siedmio semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria baz danych
 • Inżynieria sieci teleinformatycznych
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Inżynieria grafiki komputerowej – NOWOŚĆ
 • Inżynieria data science – NOWOŚĆ
 • Inżynieria systemów mobilnych – NOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Uczelnia prowadzi dwuletnie (cztero semestralne) studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 • Systemy i sieci teleinformatyczne (PL)
 • Zarządzanie projektami (PL)
 • Chmura obliczeniowa (PL) – NOWOŚĆ
 • Big data & business analytics (PL) – NOWOŚĆ
 • IT Project Management (ENG)
 • Cloud computing (ENG) – NOWOŚĆ

Studia podyplomowe
Uczelnia prowadzi jednoroczne (dwu semestralne) studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach

 • Metody i technologie prezentacji i analizy danych w systemach Business Intelligence i Big
 • Zarządzanie Projektami IT

W roku akademickim 2019/2020 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

 1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na II roku studiów).
 2. Produkty Microsoft (w ramach programu DreamSpark).
 3. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
 4. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
 5. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
 6. Akademickie koła naukowe – Grafika 3d, dot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security.
 7. Hybrydowy system kształcenia zdalnego na platformie MOODLE – dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
 8. Dostęp do zasobów CYFROWEJ UCZELNI.

Studia Otwarte
Oferta Studiów Otwartych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – IT Akademia obejmuje ponad 50 różnorodnych form kształcenia rocznie, między innymi cykle wykładów popularnonaukowych, warsztaty informatyczne, spotkania z nauczycielami akademickimi i ekspertami branży IT, seminaria tematyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia informatyczne, letnie szkoły informatyki, programy „visiting professor”, udział w zajęciach kół naukowych i konferencjach. Wszystkie formy szkoleniowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowego, poprzez średnio zaawansowane, aż do wysoko specjalizowanych szkoleń, kończących się egzaminami certyfikacyjnymi na określone uprawnienia informatyczne.

Działalność badawczo – rozwojowa
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znajduje się w czołówce polskich niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu innowacyjności magazynu Perspektywy (2011 – 5 miejsce w Polsce, 2012 – 14 miejsce). Uczelnia jako lider lub partner uczestniczyła i uczestniczy w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz programów edukacyjnych i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków własnych. (między innymi: Informatyka Plus – MEN, Nowoczesne studia podyplomowe – PARP, Z teorią w praktykę –MNiSW, CoRe IT Program – Kolegium rektorskie WWSI, IT Szkoła).

We wrześniu 2012 Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSW. W ostatnich latach wykładowcy Uczelni opublikowali blisko 50 wydawnictw naukowych oraz dydaktycznych.

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia stworzyła nową witrynę otwartych zasobów edukacyjnych – Akademicka seria WWSI INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

 

Brak możliwości komentowania.