Podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas

Podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Humanitas

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju  „Głos Młodych” podpisała na czas nieograniczony z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich dla studentów.

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. 25 lat tradycji kształcenia! Sięgają one 1990 roku, kiedy, jeszcze przed powstaniem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, funkcjonowało Centrum Szkolenia AWANS. WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. W 2000 roku szkoła uzyskała uprawnienia do uruchomienia studiów zawodowych na kierunku Administracja. Następnie 20 października uczelnia zyskała zgodę od Ministra Edukacji Narodowej zgodę do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie. Kolejne lata działalności Wyższej Szkoły Humanitas to regularne poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów.

Jednym z celów strategicznych Wyższej Szkoły Humanitas jest wielokierunkowy rozwój, w tym poszerzanie zakresu terytorialnego swojej działalności i umiędzynarodowienie Wyższej Szkoły Humanitas zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym. Dlatego też uczelnia w 2014 roku otworzyła zagraniczny Wydział Zamiejscowy w miejscowości Vsetin w Republice Czeskiej.

W chwili obecnej Humanitas to 10 kierunków kształcenia, w tym 6 kierunków magisterskich, ponad 50 specjalności i około 55 kierunków studiów podyplomowych. To także bogata oferta szkoleń, a także szereg propozycji dla najmłodszych oraz ich rodziców, a nawet dziadków. W ramach Humanitas funkcjonuje Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasza uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając przedsiębiorców, organizując zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektów „Misja Magister” i „Latający Uniwersytet”, a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

Główne kierunki studiów w Wyższej Szkole Humanitas to:

  • Administracja
  • BHP
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Elektroradiologia
  • Filologia angielska
  • Pedagogika
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Zarządzanie
  • Psychologia
  • Prawo

Brak możliwości komentowania.