Odznaczenie – Sprawiedliwy wśród Ukraińców.

Fundacja na Recz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych” oraz Fundacja Pro Publico Bono RP

zainspirowane wspólną historią, doświadczeniami i dorobkiem narodów polskiego i ukraińskiego,

stworzyły projekt, którego rezultatem jest powołanie Odznaczenia Sprawiedliwego Wśród

Ukraińców. Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest uhonorowanie Ukraińców, którzy nieśli pomoc Polakom, narażając przy tym swoje życie i wolność.

W skład odznaczenia wchodzi dyplom honorowy, medal , statuetka.

Kto może otrzymać

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym napisem SPRAWIEDLIWY WŚRÓD UKRAIŃCÓW, statuetka I dyplomem honorowym . Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Ukraińców, jest uprawniona do otrzymania od fundacji stosownego certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, jej krewny może wystąpić o przyznanie jej tytułu Sprawiedliwego Wśród Ukraińców. Odznaczenie powstało w zamiarze uhonorowania i wyróżnienia obywateli Ukrainy, którzy nieśli pomoc Polakom w czasie tzw. rzezi wołyńskiej , narażając przy tym własne życie lub wolność.

Nagradzaniu w ten sposób Ukraińców przyświeca główny cel, jakim jest pamięć i poszanowanie historii obu nacji, mając we wspomnieniu chociażby historię drugiej wojny światowej i jej doświadczenia na obszarze stosunków polsko – ukraińskich.

Mowa tutaj w szczególności o czystce etnicznej o cechach ludobójstwa, dokonanej na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. Te wydarzenia powinny być przestrogą dla potomnych.  Dzięki utworzeniu odznaczenia obie fundacje mają nadzieję przypominać o wspólnej historii polsko – ukraińskiej oraz wskazywać na właściwe relacje międzykulturowe.

Odznaczenia laureatów mają na celu odrzucenie i negację wszelkich ruchów nacjonalistycznych przejawiających się szowinizmem – dającym prawo do mordowania innych narodowości bądź czystek etnicznych o cechach ludobójstwa. Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Ukraińców, jest uprawniona do

otrzymania od fundacji stosownego certyfikatu. Specjalnie przygotowany medal nosi napis

„Sprawiedliwy Wśród Ukraińców”. Każdy nagradzany otrzymuję ponadto dyplom oraz statuetkę.

Fundatorem odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico

Bono RP z siedzibą w Poznaniu wraz z Fundacja Na Rzecz Promocji i Rozwoju „Głos Młodych”– oraz właściciel „ Gotowych Spółek”. Inicjatywa została istotnie wzmocniona i rozwinięta dzięki działaniom organizacyjnym Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju„Głos Młodych”.

Tytuł „Sprawiedliwi Wśród Ukraińców” – jest tytułem honorowym. Wszelkie wykorzystanie tego  odznaczenia politycznie – jest niewłaściwe.

 

Brak możliwości komentowania.