Kontynuacja projektu „Głos Wschodu” – Ogólne założenia pokazanie Wschodu – Zachodowi

Kontynuacja projektu Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju” Głos Młodych” – jest Projekt „Głos Wschodu” oraz towarzyszący mu portal o takiej samej nazwie „Głos Wschodu”, http://gloswschodu.pl – który ma na celu zacieśnienie współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego ( Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) rozszerzony o inne państwa oraz Rosją – poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach, szczególnie polityki, gospodarki, kultury, nauki, turystyki, biznesu.

Kolejnym ważnym celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie międzynarodowego partnerstwa i dialogu młodych ludzi , artystów.

Zależy nam na propagowaniu stosunków dobrego sąsiedztwa i działań integracyjnych.

Zaproszenie do współpracy proszę tez spojrzeć na link https://gloswschodu.pl/content/o-projekcie

Głos Wschodu https://gloswschodu.pl

Brak możliwości komentowania.