Kariera

GŁOS MŁODYCH
FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU

Fundacja na rzecz promocji i rozwoju Głos Młodych – to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która zakłada stworzenie i wdrożenie możliwie najlepszego systemu promocji i rozwoju artystów, naukowców, a także Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej.

Nasz projekt umożliwia szerzenie przedsiębiorczości w ramach wolnego rynku, poprzez ich realizację w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie, rozwijani zdolności komunikacyjnych, umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Uczestniczący w programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreują własne projekty i stają się ich menedżerami.
Będziemy szukać środków na wdrażanie pomysłów – na ich realizację. Jednocześnie Fundacja zapewnia w miarę możliwości i zasobów wsparcie merytoryczne i logistyczne.

Posiadamy doświadczoną kadrę z różnych branż m. in. : muzycy, dziennikarze, artyści, specjaliści marketingu i PR. Współpracujemy również z przedsiębiorcami, organizacjami studenckimi, uczelniami, organizacjami politycznymi.

Charakter i sposób realizacji zależy wyłącznie od pomysłowości autorów.

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”

Walt Disney

Odrzucamy więc rutynę, nijakość, populizm i zapraszamy do współpracy wszystkich kreatywnych utalentowanych i ambitnych.

Jeżeli wpisujesz się w ten szablon, masz dość stagnacji, chcesz się rozwijać i realizować, zapoznaj się z możliwościami jakie daje Fundacja na rzecz promocji i rozwoju – Głos Młodych.

Oferujemy pracę w wolontariacie albo zdobywając doświadczenie na stażu lub na praktykach.

“Wolontariat dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik-społecznik
Określenie bezpłatna – nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego.”

Wikipedia.pl

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU – GŁOS MŁODYCH” zaprasza do współpracy!

Pracuj na swoją przyszłość, dziel się doświadczeniem i szukaj własnej ścieżki kariery jako:

Pokażcie nam swoje osiągnięcia i plany na przyszłość.

MASZ GŁOWĘ PEŁNĄ POMYSŁÓW? PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!!!

Brak możliwości komentowania