Rozbudowa działu studia [e-magnes]

W dziale studia propagować będziemy:

 

 • ideę przedsiębiorczości wśród młodych Polaków,
 • integrację środowiska studentów , młodzieży, przedsiębiorców i tzw. polityków
 • tworzenie reprezentacji środowiska ludzi młodych , jako partnera władz lokalnych i wspólne wypracowywanie stanowiska wobec władz ogólnopolskich
 • nawiązywanie kontaktów z   tymi wszystkimi, którym na Nas zależy,
 • konsultowanie i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących ważnych wydarzeń publicznych, politycznych, gospodarczych mających wpływ na decyzje młodych Polaków.

Projekt e-magnes chce umożliwić szerzenie przedsiębiorczości w ramach wolnego rynku, poprzez realizowanie projektów w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie. Chcemy wykorzystać potencjał ludzki w sposób rozsądny i zgodny z możliwościami oraz zainteresowaniami ludzi. Wychodzimy naprzeciw ludziom młodym proponując wykazanie swojej kreatywności i umiejętności pracy w grupie. Dajemy  możliwość nauki poprzez praktykę. Promujemy aktywne działanie, dbając nieustannie o to, aby klimat  wśród  ludzi młodych sprzyjał efektywnej pracy. Pojęcia, takie jak: organizowanie, problem, działanie, motywacja, stres, sukces, zwycięstwo-nie będzie nam obce.

Portal e-magnes jest otwarty na nowe inicjatywy, na wszystkich  którzy nie akceptują niezmiennych, ściśle określonych schematów. Młodzież uczestnicząca w  programach, w oparciu o ustalone kryteria, działając w zespołach, kreuje własne projekty i stają się ich menedżerami. Będziemy szukać środków na realizację pomysłów. Charakter i sposób realizacji zależy wyłącznie od pomysłowości autorów.
W najbliższym czasie stworzymy zbiór przejrzystych wizytówek różnych organizacji młodzieżowych, by ułatwić komunikację między tymi organizacjami a młodymi ludźmi, oraz organizacjom między sobą.

Wizytówka Studenckiego Koła Naukowego zawiera:

 • nazwa koła i logo
 • nazwa uczelni, wydział, miejscowość, województwo
 • zarząd i ew. lista członków
 • opiekun koła
 • misja / statut / cele i założenia
 • kontakt (oraz ew. miejsce, daty spotkań) i strona www
 • galeria / wideo
 • artykuły (dot. działalności koła, ogłoszenia o projektach,
 • konferencja itp.; artykuły autorstwa koła naukowego) / posty na forum
 • ambasador
 • komentarze
 • przyjaciele / grupy / zrzeszenia
 • Współpraca
  • ambasador koła
  • informacje, artykuły dotyczące działalności koła naukowego
  • współpraca przy projektach inicjowanych przez e-Magnes

Wizytówka Samorządu Studenckiego / Rzecznika praw studenta zawiera:

 • nazwa samorządu, nazwa uczelni, wydział, miejscowość, województwo
 • imię i nazwisko rzecznika
 • władze i członkowie samorządu
 • misja / statut / cele i założenia
 • kontakt i strona www
 • galeria / wideo
 • artykuły (dot. działalności i dokonań szamorzadu / rzecznika;
 • artykuły autorstwa członków samorządu / rzecznika) / posty na forum
 • ambasador
 • komentarze
 • przyjaciele / grupy / zrzeszenia
 • Współpraca
  • ambasador samorządu  dostarczanie informacji, artykułów
  • dotyczących działalności samorządu studenckiego
  • konsultacje w kwestiach merytorycznych, pomoc w rozwiązywaiu
  • zgłaszanych problemów, konfliktów
  • pomoc przy realizacji projektów inicjowanych przez e-Magnes

Wizytówka Organizacji Młodzieżowej Politycznej zawiera:

 • nazwa  i logo organizacji (ew. partia polityczna, z jaką jest związana)
 • miejscowość; wojwództwo
 • zarząd i ew. lista członków
 • misja / statut / cele i założenia
 • program (jeśli istnieje takowy)
 • kontakt (oraz ew. miejsce, daty spotkań) i strona www
 • galeria / wideo
 • artykuły (dot. działalności organizacji, ogłoszenia o projektach, spotkaniach, konferencja itp.; artykuły autorstwa członków organizacji;
 • dokumenty uchwały, oświadczenia) / posty na forum
 • ambasador
 • komentarze
 • przyjaciele / grupy / zrzeszenia
 • Współpraca
  • ambasador organizacji
  • dostarczanie informacji, artykułów dotyczących działalności organizacji
  • współpraca / pomoc przy realizacji projektów inicjowanych przez e-Magnes

Brak możliwości komentowania.